January 2, 2018

Lối Đá – Tranh: Mai Tâm (THẨM THƠ CÁNH ĐỒNG -NGUYỄN ĐỨC TÙNG)                                                       Phần I                                       SUY NGHĨ VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG THƠ  Xin được sơ lược về quan niệm thơ và những điều cần thiết cho […]

Quãng Cuối Cuộc Đời – Tranh: Mai Tâm (tạp văn) Buổi tối ngồi lặng thinh trên ghế bành ở góc phòng khách, nghe những ca khúc Giáng Sinh tươi vui của ban nhạc Boney M, bỗng dưng tôi thấy mình […]