January 3, 2018

Năm 1966, tạp chí Salut Les Copains có sáng kiến chụp ảnh chung các ca nhạc sĩ của phong trào yé-yé (Nguồn ảnh: internet) Những Nụ Tình Xanh, Đau, Mùa Tình Yêu, Búp Bê Không Tình Yêu, Em Đẹp Như […]

Rất vui nhận được bài Hồi Đáp Bạn Nhi Pham Về “Cánh Đồng – Một Bài Thơ Lạ” của bạn Vũ Đức. Tôi xin phép chia “Hồi Đáp” của bạn làm 3 phần chính để trả lời cho có lớp […]

“. . .Nguyễn Vũ vóc dáng nhỏ con, chững chạc, ít cười. Mặc Thế Nhân ngang tầm Nguyễn Vũ, nếu không tía lia thì luôn chúm chím. Còn Anh Thy, người cân đối, cao ráo, khuôn mặt điểm vài anh […]