January 4, 2018

  Huế chừ… Huế vẫn như xưa Đâu em Tôn nữ “Dạ thưa” mềm lòng Sông Hương thắp nén nhang vòng Cúi đầu giỗ Huế mặn dòng lệ rơi 50 Năm giữa đất trời Trường Tiền áo tím một đời […]

Thử Thách – Tranh: Mai Tâm Tết tới rồi! Trời hôm nay lạnh căm căm, lất phất mưa thêm não lòng những người đa cảm, luôn cả những người đang cảm thời tiết. Ai cũng dán mắt lên cái đồng […]