January 5, 2018

Kiệt Tấn (qua nét vẽ Đinh Cường) Trong một lần ra mắt sách tại một quán cà phê nhỏ ở Sài Gòn, có một nữ tiến sĩ giảng viên trường đại học đã hỏi khó Kiệt Tấn: “văn anh muốn […]

Chiếc Gối Xanh Bình Nguyên – Tranh: Thanh Châu   mịn và êm như cỏ cỏ hồng*.  cỏ mượt lông tơ cỏ và tuyết** đêm cỏ tuyết*** chiếc gối xanh bình nguyên rụa ràn hương cỏ hòn giả sơn sống […]