January 10, 2018

Thủy Mặc – Tranh: Mai Tâm Con lộ đỏ chạy dọc theo bờ sông quê tôi là cả tuổi nhỏ đến trường với nắng bụi mưa sình. Nhưng sau hoà bình, hay tôi đã lớn khi biết quan sát những […]

Tranh – Thanh Châu   tiễn bạn đi xa   Ta bay lên mặt Trăng Ta bay lên sao Hỏa Ta vượt tường ánh sáng Trái đất một mái nhà Đại bàng từng sệ cánh Nhất định phải bay xa […]