January 11, 2018

Sông Quê Hương – Tranh: Mai Tâm     sông.  và sao sông sao có một áng mù là con đường sữa tới khu tuyệt tình tôi vì em mà u minh mang dấu ấn của dạng hình vô căn […]

Sen – Tranh: Mai Tâm      Tôi qui y ở chùa Từ Hiếu, một ngôi chùa cổ cách thành phố khoảng bảy cây số, trên đường đi lên Vạn Niên. Thời gian qua, không thể nhớ những bước chân tuổi […]