January 12, 2018

Ảnh (Lưu Na)   Dẫn nhập: Thả tiếu: Nhân sinh hàm khổ lụy Y phạn tích bại thành Phóng thủ vạn sự tuyệt Đắc tiếu, tiếu nhất thanh. Hãy Cười: Kiếp người nhiều khổ nhọc, Cơm áo lắm được thua, […]

Hoa Ngày Tết – Ảnh: Lưu Na Đọc bài thơ “Người lính già chống gậy đón xuân”, cũng có người cho rằng bài thơ nầy không hay mấy vì nó thiếu nước mắt. Tôi thì ngược lại, vì có lẽ […]