January 15, 2018

“. . .Trong các chương trình văn nghệ Vu Lan vào những năm ấy, tác phẩm “Bông hồng cài áo” luôn được Đòan văn nghệ SV Đại học Vạn Hạnh chúng tôi trang trọng mở đầu với dàn hợp xướng […]

Nhà văn Nguyễn Lệ Uyên Nguyễn Lệ Uyên, bút danh nghe rất dễ bị nhầm. Cứ tưởng đó là một nữ sĩ, người mà các ông nhà văn cỡ nhớn tin rằng chỉ có mình mới có thể nâng đỡ […]

Đường Vắng – Tranh: Hoàng Thanh Tâm Cổ tay em tròn như đẵn mía Anh về thèm ngọt đến trăm năm                              Bùi Giáng Tôi chăm chú sửa sang hồ sơ. Đổi màu các đường biểu diễn, thay đổi khổ […]