January 16, 2018

Em Xưa – Tranh: Thanh Châu   Đâu em son phấn ngày xưa Đã theo năm tháng đong đưa với tình Vẫn còn sóng mắt lung linh Giữ trong nỗi nhớ dặm nghìn chốn xa Phấn hương thơm mãi… em […]

Lướt Máy – Tranh: Thanh Châu Buổi sáng gần như sắp trễ cho một buổi họp, vội vàng lên xe, chạy đến tòa cao ốc của thành phố, dấu hiệu không đến nỗi tệ cho việc đi trễ của tôi […]