January 18, 2018

           Im Lặng – Tranh: Thanh Châu        không khóc ở đây 1. suỵt .im lặng. không khóc ở đây 2. ngủ quên rồi những miền não bộ hãy để yên tôi khâm liệm hồn thơ. sáng hôm nay […]

  Thiền ngôn  Trăm năm trước thì chưa gặp Trăm năm sau biết gặp hay chăng? Cuộc đời sắc sắc không không Thôi thì hãy sống cho vừa lòng nhau! Bậm Bậm : to (cái thằng bậm bạm) (Tự điển […]