January 19, 2018

  Mặt Nạ – Tranh: Lữ Kiều   Giới thiệu: (Lời giới thiệu vở kịch Con Sâu Trong Mắt của Lữ Kiều trên TV&BH tháng 9/2014) Kịch – từ ý nghĩa gốc – là lọai hình nghệ thuật trình diễn […]

  Như nỗi buồn nhìn thấy trong kẽ tay những điếu thuốc tàn theo giờ ngóng đợi đêm ta nằm hát dưới vòm cây trên cỏ ướt những vì sao khẽ nói . . .   Và sớm mai ta […]