January 20, 2018

“. . .Năm 1954, NS Hoàng Trọng di cư vào miền Nam, sống trong hoàn cảnh gà trống nuôi 3 con: Hoàng Nhạc Đô, Hoàng Cung Fa, và Hoàng Bạch La. Tại Sài Gòn, ông thành lập những ban nhạc […]

Thủ bút của thi sĩ Trụ Vũ Trước đây nhiều năm, người bạn bên Pháp qua Đức thăm tôi, hỏi, tôi cần mỹ phẩm của Paris không. Tôi đùa với bạn, tôi không cần gì cả, với lý do: Bởi […]

(Photo: Glencoe Public Library, IL)   Bao nhiêu xuân qua lòng không tình yêu. (“Tiếng thời gian”, Lâm Tuyền) “Xin lỗi, anh là người Việt?” Vĩnh quay lại. Khi ấy chàng đang lúi húi sắp xếp lại chồng báo tiếng […]