January 23, 2018

  Sài Gòn Ngày Trở Lại – Tranh: Thanh Châu     Tôi trở về chiều nay xóm vắng má đời xưa vẫn đứng trông chiều bầy vịt nhỏ kêu khi chiều xuống giậu hoa vàng vẫn đẹp phiêu phiêu […]

Tình yêu và Cuộc Sống – Tranh: Mai Tâm Đây là lời chào của một anh học trò đã 75 tuổi, đến với cô giáo đang ở tuổi xấp xỉ 80! Anh học trò là một nhà văn vừa cầm […]