January 26, 2018

Thử Thách – Tranh: Mai Tâm Được Mời Đọc Bài Thơ  Tôi kết bạn FB với Hà Ngọc đã khá lâu, biết cháu còn độc thân, làm việc ở Hà Nội, gia đình ở Yên Bái. Cách đây vài tuần […]

Ảnh (Lưu Na) (THẨM THƠ NGY LỘC – CHÉN THƯƠNG ĐAU)  VÀI Ý NGHĨ VỀ BÌNH THƠ  – Muốn phê bình sâu sắc một bài thơ thường ta nên tìm hiểu rõ cuộc đời của tác giả qua lý lịch, […]