February 1, 2018

Ảnh (HKL)     Con đường này tôi đi Không có ai đồng hành Nhưng cảm thấy bình yên Từ cội nguồn Thánh Thánh. Tôi về đây nhà cũ Tìm dấu tích tuổi thơ Tháng ngày xưa đã mất Tôi […]

  Ảnh (HKL) Thơ tôi viết có một phần khá lớn sử dụng phép ẩn dụ trong đó có gần hai chục bài được bạn bè xếp vào loại “Những Bài Thơ Về Thơ”. Trong số này có một số […]