February 2, 2018

Ma Quỷ hay Người – Tranh: Thanh Châu     sau mậu thân lũ ma sống túm tụm bàn cãi về hiệu lệnh đứa nào cầm chịch giết hết chôn hết mày mày mày               thằng này không phải tao tao […]

Hôm nay có chút giờ rảnh tôi lục lọi harddrive và tìm ra được bài nhạc “The End of the World” tôi đã scan và lưu trữ. Đây là một trong khoảng 100 bài nhạc mà tôi đã sưu tầm […]