February 7, 2018

Ảnh (Lưu Na) Bồ cũ của cô dọa, sẽ theo cô miết, cho tới khi cô nối lại tình xưa. Cô rét quá, không dám lui tới những con đường tình ta đi. Thấy anh lòng vòng ở sân trường, […]

Thủy Mặc – Tranh: Mai Tâm   GIAO THỪA LẠNH ĐỦ CHƯA? Xuân về. buồn lắm người ơi? Thở dài. nhìn giọt nến rơi. bóng đùa Giao thừa. gió lạnh đủ chưa ? Đem tình ra đốt. chắc vừa đủ […]