March 1, 2018

“. . .If You Go Away được xem là một trong những tình khúc bất hủ của hậu bán thế kỷ thứ 20, và riêng với những người yêu thích nhạc jazz, đây là một ca khúc, nhạc khúc điển […]

Ảnh (HKL) Từ Một Giai Thoại Sửa Thơ Vương An Thạch trong lúc du học ở đảo Hải Nam đã làm một bài thơ trong đó có hai câu rất lạ: Minh Nguyệt sơn đầu khiếu Hoàng Khuyển ngọa hoa tâm Dịch […]