March 2, 2018

(Tiếp theo kỳ trước và hết)   II. Nhạc lính Nguyễn Văn Ðông Nhạc lính, nói sao đi nữa cũng từng là “nhạc thời trang” ở miền Nam Việt Nam một thời nào. Loại nhạc thời trang “đặc biệt” này […]

Đá – Tranh: Mai Tâm   Buồn thiệt không vào quán rượu uống sợ say mà cũng sợ tốn tiền Làm thơ giải buồn chả tốn kém gì đâu mẹ cha cho từ trong phôi thai bạn bè bồ cũ […]