March 8, 2018

(Ảnh: Đồng Hương KonTum) Sau Tết, lòng người miền Nam  chùng xuống khi  nghe tin nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông qua đời tại Sài Gòn (11 tháng giêng âm lịch). Nguyễn Văn  Đông là nhạc sĩ được yêu mến, ít […]

 Chữ nghĩa lơ mơ lỗ mỗ Ngọng thường xuất phát từ (địa) phương ngữ, thổ ngữ có nghĩa là chỉ chi phối, chỉ có ảnh hưởng giới hạn trong một miền, vùng, địa phương nào đó. Điểm đặc biệt đáng […]