March 12, 2018

“Torna a Surriento” (“Hãy Trở Lại Surriento”) là một bài hát tiếng Napoli được sáng tác năm 1902. Người anh Giovanni Battista (còn gọi tắt là Giambattista) De Curtis đặt lời và người em Ernesto De Curtis đặt nhạc. Lời […]

    Tháng Ba đó, ai kẻ còn người mất Rừng cúi đầu rưng rức giọt sương tan Lá xác xơ phủ đầy trên mặt đất Máu đỏ loang, sao em chết vội vàng . Ta điếng lòng nghe gió […]