March 26, 2018

    Ngày hồn đất ủ cà phê thơm ngát Cồng chiêng vang hương dậy góc núi tình Nhánh lan rừng ai thả xuôi dòng thác Em đâu rồi…hạt ngọc của bình minh . Gùi trên lưng địu cái tình […]

Sen – Tranh: Mai Tâm Tôi và nhà thơ nữ Thụy Sơn chắc cũng hữu duyên nhưng không năng tương ngộ vì chỉ gặp nhau một lần trong dịp thầy Kim Tâm Thích Hạnh Niệm mời họp mặt ra mắt […]