March 28, 2018

Lữ Kiều, Nguyễn Lệ Uyên và Khuất Đẩu Thưa các bạn Thật vinh hạnh khi được đứng ở nơi đây trong tiết xuân mát mẻ và trong tình thân hữu ấm áp để nói một đôi lời. Tôi có người […]

(Về tiểu thuyết Những tháng năm cuồng nộ của Khuất Đẩu) Cái làng ấy có tên là An Định, nhưng cũng có thể gọi là Bất An, Bất Định hoặc bất cứ tên nào khác, kể cả tên Việt Nam, […]