March 29, 2018

Chiều Hoàng Liên Sơn – Tranh: Thanh Châu   điệu mê hồn hắn chu miệng sáo thổi điệu buồn buổi chiều khô đét như cọng rơm đồng không đã chết từ mông quạnh ngoài bãi tha ma điệu sáo buồn […]

Đợi Chờ – Tranh: Thanh Châu          Dẫn nhập:  Một hôm Bồ Tùng Linh dạo chơi bên khe núi, chợt nghe tiếng cười khẽ trong bụi lau đang trổ cờ phất phơ dưới ánh hoàng hôn. Một nàng con gái […]