April 4, 2018

    Chữ Việt gốc Tàu Chữ Việt gốc Tàu là một đặc thù của văn hóa Đồng Nai – Cửu Long, là những chữ, mà ta dùng thẳng từ của người Tàu và dùng âm của mẫu tự quốc […]

  Ảnh: Daten57   Tháng Tư nghiêng ngửa sơn hà Triệu người khóc hận can qua ngất trời Tờ lịch rơi những đầy vơi.. Lật sang trang sử? Ngàn đời không quên! Bên bờ vực thẳm chênh vênh Quê hương […]