April 10, 2018

Nguồn gốc bút hiệu Bút hiệu xuất hiện đầu tiên tại Pháp. Vào thời Trung Cổ, công dân Pháp bị buộc phải tòng quân, trốn tránh sẽ bị tử hình. Do vậy, những người trốn lính phải lấy tên khác […]

            Sóng Hoàng Hôn – Tranh: Mai Tâm     Nhấp Sóng Hoàng Hôn Chiều trổ nhánh hoàng hôn bên thềm: nhớ! Dấu tình xa vẽ tròn trịa môi cười Ngày gom cả nồng nàn trên cánh nắng Gửi theo […]