April 13, 2018

Người Về – Tranh: Thanh Châu                     những tưởng đầu đường thương xó chợ                              ai dè xó chợ chẳng thương nhau (?) – Bùi Giáng     đầu cua bạn bảo:  cậu viết như húp mắm rột rẹt […]

Quãng Đường Nhìn Lại – Tranh: Thanh Châu   MỘT THỜI   a Time to Love & a Time to Die (tên một tác phẩm của nhà văn Đức Erich Maria Remarque)   * Một thời để yêu Một thời […]

Ảnh (Daten57)   Liễu buồn, liễu rũ tóc mai Ngóng người chinh chiến xa ngoài biên cương Ai người xa khuất dặm trường Ai người cô phụ pha sương đợi chờ Thương con bé bỏng dại khờ Cha con áo […]