April 17, 2018

(Viết tặng Hậu duệ Destiny Nguyễn)   Em rưng lệ đọc nghìn trang Sử Việt Đầy bi thương. Một dân tộc đọa đày Giờ nguy nan, bao anh hùng tuẫn tiết Giặc chiếm thành… Phút da ngựa bọc thây   […]

Bút hiệu chỉ nơi sinh quán  Người Việt có tâm lý rất gắn bó và quyến luyến nơi sinh quán. Dù cư ngụ ở đâu, họ cũng vẫn hoài cố quận. Tâm lý này được thể hiện qua văn chương. […]