April 19, 2018

Giọt Lệ Đen – Tranh: Thanh Châu   ĐƯỜNG ĐÊM THÁNG TƯ Đèn vàng buông sợi. thốn tâm Đường đêm thinh lắng. âm thầm Hàng cây. trơ gầy dáng rũ Nhớ người. tình ấy có không?!   Đêm nay. góc […]