April 25, 2018

Viện Đạn Cũ – Tranh: Thanh Châu   30 ngược chiều kim   sự tháo chạy của kim đồng hồ khiến lịch sử tưng bừng đại hội giây nhảy lên làm thủ trưởng phút được bổ nhiệm làm chính trị […]

(Hoa và rễ) Tôi vẫn mê hoa Thủy Tiên từ ngày xa xưa, khi nhìn bát thuỷ tiên mẹ tôi bầy trên bàn thờ cúng tổ tiên vào ngày tết. Khi di cư vào nam, tôi không còn được nhìn […]