April 26, 2018

Anh Ở Đây – Tranh: Thanh Châu     tháng tư rớt xuống biển đông gầm trong ta tiếng cuồng phong thần sầu sóng người cuộn nát đêm thâu xé thiên thu rách chiều sâu sơn hà ta co rúm […]

 Chữ nghĩa làng văn  Một trong những yếu tố gây khốn khổ cho nhà văn là cốt truyện. Bạn sẽ cần phải dựng cốt truyện. Tác phẩm cần cốt truyện như là cơ thể cần một bộ xương vậy. Phần […]