April 28, 2018

Từ Thế Mộng (1937-2007)   Một chút kỷ niệm… Từ Láng Me, Lê Văn Trung gọi điện, e-mail báo tin Từ Thế Mộng qua đời. Dù đã biết trước, nhưng vẫn cứ đột ngột, vẫn chút sững sờ, thảng thốt. […]