April 30, 2018

  Giọt Lệ Đen- Tranh: Thanh Châu   THÁNG TƯ CHÍN NHỚ MƯỜI THƯƠNG Tháng Tư, nhớ tháng Tư nào Rưng rưng cởi giáp, quăng bào ngó nhau  (hàhuyềnchi) * Tháng tư. lại tháng tư nào Người đi kẻ ở. […]

    … một năm người có 12 tháng … buồn thế nào thì cũng chịu đựng được vì có thể chia đều thángTư của người không mang lại đau thương dù có đem màu hoa poppy đỏ rực tô […]