May 1, 2018

(Photo: Jon Chol Jin, AP) Thi ca, chiến tranh, và hòa bình. Khi xác người nằm xuống, và khi thi ca thức tỉnh… Hai miền Nam, Bắc Hàn đang bước sang một trang sử mới. Hòa bình nằm trong tầm […]

        Thôi Nhé Em Về – Tranh: Thanh Châu     Ngày… tháng… năm Sao bây giờ mình lại nhớ người ta nhiều đến thế? Em thầm nhủ  và bước nhẹ ra hiên nhà, tựa đầu trên những song […]