May 3, 2018

  “Chiến tranh này cũng chỉ một trò chơi Suy nghĩ làm gì lao tâm khổ trí Lũ chúng ta sống một đời vô vị Nên chọn rừng sâu núi cả đánh nhau” (NBS) Khoảng cuối thập niên 60, đầu […]

                                  * gửi nmt   Nay ta làm bài thơ gửi cho người bạn cũ khi xưa cùng ở tù đến nay ta còn nhớ   Ta đang lúc chán đời tình cờ mà gặp bạn Bạn đang hồi mạt […]