May 5, 2018

Cùng Nhau Ta Bơi – Ảnh: HKL Nàng cầu cứu Đào: -Tuần sau Đào rảnh, dẫn tui đi xỏ lỗ tai nghe. -Ủa, chớ hồi giờ bồ hổng biết mùi bông tai là gì hả? Mất nửa đời người. Sao […]

“. . .Nguyễn Thiện Tơ là người sáng lập nhóm Myosotis cùng với Dương Thiệu Tước, Thẩm Oánh,… nhưng theo nhạc sĩ Phạm Duy thì Nguyễn Thiện Tơ là một nhạc sĩ độc lập, tức là không thuộc nhóm nhạc […]