May 16, 2018

Ảnh (Destiny Nguyen) Núi sông hỡi, tiếng Nhân quyền vang vọng Lại gần nhau cho “Đêm hát dưới mưa” Hát cho tù từng phút giây trông ngóng Tháo xích xiềng. Anh em đã về chưa? . Đây bản án! Kẻ […]

Cung đàn số phận Hồi ức Lộc Vàng – Kim Dung chấp bút Giới Thiệu: Tác phẩm Cung Đàn Số Phận mà chúng tôi giới thiệu vài trích đoạn quan trọng dưới đây, theo blogger Nguyễn Văn Tuấn: “Thiên hồi […]