May 17, 2018

Ảnh (HKL) Một hôm, có một cái tên tôi không quen biết – Vua Ăn Mày – có vẻ ngổ ngáo, nhảy vào like bài viết của tôi. Cảm thấy hơi lạ với Vua Ăn Mày tôi bèn mở dòng […]

Ảnh (HKL) Ngày dành cho Mẹ – Mother’s Day – tình cờ tôi gặp hai câu ca dao trên mạng:  Mẹ già như chuối chín cây Gió lay mẹ rụng, con rày mồ côi Thật ra thì hai câu này […]