May 22, 2018

Laurent Voulzy là một thần tượng nhạc Pháp của tôi, bởi vì nhạc của anh thật trau chuốt nhưng lại tự nhiên, và đặc biệt rất lãng mạn. Lời ca được chắp cánh bởi người bạn thân khi họ cùng […]

Thủy Mặc – Tranh: Mai Tâm     TRẦM TƯ 1 NHÂN SINH Rạng hồng rồi lại tà huy Vô thường đời đó sân si làm gì? Con chim tiếng hót ai bi Nắm xương cỏ mọc xanh rì ngóng […]