May 23, 2018

Ảnh (Lưu Na) CHẢ BIẾT THẾ NÀO… Chả biết thế nào mà mình được gặp nhau Trong sầu nhớ, biệt ly và thao thức Chả biết thế nào mà con tim rạo rực Một lời yêu không có, có bài […]