June 9, 2018

“. Tất cả những ca từ đó có nguồn gốc từ thơ Nguyên Sa, giáo sư Triết, tên thật là Trần Bích Lan. Có thể nói, chính Ngô Thụy Miên đã chắp cánh cho những lời thơ Nguyên Sa để […]

Đặc khu, luật bịt mồm, quả bóng Vin & nỗi nhục tiền 21/6 FB Trương Duy Nhất Một tuần sục sôi những cảm xúc. – Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (đặc khu) cuối cùng phải […]