June 14, 2018

Gió Xóay – Tranh: Thanh Châu   ĐẶC KHU ĐỊNH PHẬN   Nam quốc sơn hà nam đế cư * Đặc khu định phận tại lũ trư Nhân dân than oán thì cũng mặc Bịt tai bịt mắt chúng khư […]