July 2, 2018

Đường Đi Không Đến -Tranh: Thanh Châu Lục bát vốn là thể thơ sở trường được thi sĩ Nguyễn Hàn Chung rất tưng tiu. Đáng ngạc nhiên là: mặc dù ông rất cẩn trọng, trau chuốt khi sáng tác thơ […]

(Xin bấm vào video ở trên để theo dõi buổi nói chuyện của tác giả Phila Tô với đài truyền hình Hồn Việt TV) Đối với tôi, điều đáng sợ nhất trong đời lính là khi từ chiến trường trở […]