July 5, 2018

Những vết chim di – Tranh: Thanh Châu Đời sống phẳng lặng hàng ngày với một số ít người có một cuộc sống rất bình thường, quá bình thường đến khó hiểu, đến một lúc nào đó chẳng hiểu nổi. […]