July 6, 2018

Lồng Đèn – Tranh: Mai Tâm     tự   tự vấp chân mình rồi tự ngã tự sướng rêm người một chút thơ cái thân đã (tự hồi) sinh chướng một chút hâm hâm.  chút sững cồ   theo […]

Giọt Lệ Đen -Tranh: Thanh Châu   Chiều nay mây trắng phương đoài Nhớ về cố quận mắt đầy ngùi trông Dòng sông nước lớn nước ròng Bãi bồi bãi lở xuôi dòng hoa trôi Lục bình tím ngát một […]