July 11, 2018

khẩn cấp chỉ có lật đổ bọn chúng mới hi vọng sống còn   tôi không cần thưa gởi tôi cóc cần kiến nghị tôi không tuyên cáo tuyên cầy chả có gì sất góp ý đừng thậm thụt vô […]

     Trước năm 1968, thỉnh thoảng đọc nhật báo Công Luận và thỉnh thoảng ghé mắt vào mục Người yêu của lính: những lá thư lãng mạn cả các em gái hậu phương và anh chiến binh nơi tiền tuyến, […]

  Vòng Tròn Xóay – Tranh: Thanh Châu                       đứng bến tưởng tượng                              những kịch bản                              màu nâu     khi anh hát tình ca trung bộ mây trời cuộn lại gió tóc nâu* cuộn lại […]