July 18, 2018

Nhạc Vàng – Tranh: Thanh Châu   hát ví tôi hát.  rất lâu.  với ngón tay dưới khe.  huyền nhiệm.  cỏ lông mày nước khum.  nôn nã.  bờ tận tuyệt một nốt vành khuyên.  nhúm nhím.  mây   tưởng tượng.  […]

       Ghé thị trấn ven sông, ven biển này cả tuần nay, gặp mấy ngày mưa lất phất cùng bầu trời u ám, thêm một chút ngai ngái lạnh. Giấy một túi, bút một túi, ngày nào gã cũng […]