July 30, 2018

  Ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh Lần đầu tiên tôi được gặp tận mặt một người mà tôi hằng mến mộ qua tiếng hát đấu tranh: Ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh. Nếu cần phải viết thêm những lời khen, ngưỡng […]

   Chân Dung Trần Hòai Thư (Nguyễn Quang Chơn vẽ) Đôi khi, ta bất chợt nghe một câu hát, lòng bỗng dậy lên chút bùi ngùi, nhớ nhung về chốn cũ xa xôi. Đôi khi, ta bất chợt đọc một […]

Giá như em cất nhẫn tình Trên tay con gái, anh nhìn mà đau… Đau như màu tím tuyệt sầu Tựa như nốt lặng bên cầu đưa dâu Đêm qua ta thức canh thâu Nhắp môi rượu đắng, nát nhầu […]