August 1, 2018

Bốn mươi năm mới thấy lại phượng, không muốn rời cây!!!!   Nghe Em Còn Yêu Anh biết kiếp này không còn thấy lại nhau. Em Còn Yêu Anh (Lời & Nhạc: Nguyễn Đình Tòan; Trình Bày: Tuấn Ngọc) Em còn […]

Bên cạnh bức tường Bá Linh Bạn ơi, Nghe bạn sắp khăn gói Tây du, nên làm lanh mách bảo đôi lời. Trời Âu cũng có rất nhiều chuyện “đất hỡi trời ơi”, nhất là hiện tại ở xứ Đức. […]