August 7, 2018

Từ trái qua: Khuất Đẩu, Lê Văn Thiện và Nguyễn Lệ Uyên –Ảnh (nhà văn Nguyễn Lệ Uyên) Được tin buồn từ nhà văn Nguyễn Lệ Uyên, nhà văn Lê Văn Thiện vừa từ trần ngày 31 tháng 7 năm […]

“. . .Khi qua Mỹ năm 1992, Hoàng Trọng mang theo một cuốn sách nhạc nhỏ, giấy rất xấu, tự chép tay tất cả các tác phẩm của mình, từ bài đầu tiên cho đến về sau, từ lời tim […]

Không gian xanh – Tranh: Thanh Châu   để ta cùng nhau nhập bọn nhé mắt liếc môi cười lanh chanh ca hát nhịp sật sừ trái đất rồi dậm chân theo cơn sung mãn dưới vòm họng ti vi […]